MMIC + BiasT

Po pierwszej serii PCB dającej możliwość zmontowania wzmacniacza w oparciu o MMIC w obudowie SOT89 przyszła pora na nowe. To nowe nie powstało by gdyby nie Wasze zapytania i sugestie dotyczące innych dostępnych i stosowanych obudów MMIC. 

Ale co to MMIC ? – może się pojawić pytanie i czy mi to potrzebne. 

Odpowiemy bardzo ogólnie, ponieważ mnogość tych układów i ich zastosowań to już pewnie materiał na oddzielne artykuły i publikacje. 

Podając za ogólnie dostępnymi źródłami MMIC to Monolithic microwave inegrated circuit, co w tłumaczeniu brzmi monolityczne mikrofalowe układy scalone. Układy te są wymiarowa ale z dużymi możliwościami w zależności od układu górna granica częstotliwości sięga 300 GHz. Dzięki małym wymiarom masowej produkcji oraz dostępności układów pracujących w różnych zakresach częstotliwości, wzmocnienia itd. szybko znalazły zastosowanie w różnych otaczających nas urządzeniach. Układy MMIC pracują z powodzeniem w układach mieszania częstotliwości, wzmacniaczach częstotliwości czy przełączaniu tychże wysokich częstotliwości….

Wiele jak nie większość układów projektowanych jest w taki sposób by wejsice i wyjście układu dopasowane było do impedancji 50 omów. Dzięki takiej budowie łatwiejsze jest np. budowanie kaskadowego układu bez konieczności dopasowywania poszczególnych stopni do 50 omów. 

Na pytanie czy Ty to potrzebujesz nie znamy odpowiedzi 🙂 ale zakładając że przeglądasz Internet w poszukiwaniu układów MMIC to pewnie tak. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

MMIC V1 V2 V3 wersje PCB

Przygotowane płytki pod obudowy SOT363-6 z różnym układem wyprowadzeń oraz SOt343-4

MMIC V1

Przeznaczenie dla wzmacniaczy MMIC w obudowie SOT363-6 z wyprowadzeniami opisanymi poniżej. 

MMIC V2

Przeznaczenie dla wzmacniaczy MMIC w obudowie SOT363-6 z wyprowadzeniami opisanymi poniżej. 

MMIC V3

Przeznaczenie dla wzmacniaczy MMIC w obudowie SOT343-4 z wyprowadzeniami opisanymi poniżej. 

Bias T

Trójnik pozwalający w łatwy sposób na dostarczenie napięcia stałego do obwodów RF z wykorzystaniem wspólnego przewodu koncentrycznego

MMIC V1

PCB przeznaczona pod budowę wzmacniaczy z zastosowaniem MMIC w obudowie SOT-363-6 z rozmieszczeniem wyprowadzeń jak na poniższej grafice. Przykładowy MMIC BGA2869

0 Hz - 3 GHz

MMIC V2

przeznaczona jest dla wzmacniaczy w obudowie SOT-363 z wyprowadzeniami rozmieszczonymi jak na  schemacie.

Przykładem może być AVT51663.

Obudowa taka sama jak w wersji v.1, a układ wyprowadzeń jest już inny. 

Zastosowane elementy to dioda smd D zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją, rezystor R o wartości 33ohm(zgodnie z danymi katalogowymi), bezpiecznik polimerowy B – 100mA. W miejsce cewki L wlutowałem dławik ferrytowy, układ AVT-51663.
Kondensatory C na wejściu i wyjściu 1uF. Kondensatory C blokujące zastosowane przy zasilaniu mmic-a 1nF. Tutaj wartości mogą być od pojedynczych pF do nF.
Układ pobiera 31mA. Poniżej wykresy.

0 Hz - 3.2 GHz

0 Hz - 500 kHz

0 Hz - 35 MHz

MMIC V3

V3 kolejna wersja  tym razem SOT-343 z wlutowanym wzmacniaczem BGA616.

Uz – 5V DC

I- 38 mA

Wyniki pomiarów w funkcji częstotliwości zamieściliśmy poniżej. 

10 kHz - 2.7 GHz

10 kHz - 60 MHz

Bias Tee

Trójnik pozwalający w łatwy sposób na dostarczenie napięcia stałego do obwodów RF z wykorzystaniem wspólnego przewodu koncentrycznego. Możemy w ten sposób z powodzeniem zasilać np. nasz przedwzmacniacz czy antenę aktywną, bez konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów zasilających.

Zmontowany Bias T i jego parametry:

V max – 15V DC 

A max – 70mA ( prąd maksymalny wynikający z zastosowanych elementów)

10Hz - 10kHz

1MHz - 100MHz

W kilku słowach jak to działa

Napięcie DC podane z wejścia +V przez bezpiecznik polimerowy oraz cewkę trafia do portu DC+RF. Jak widzimy na schemacie napięcie DC pojawia się na porcie DC+RF ale dzięki zastosowaniu kondensatora C3 nie pojawia się na porcie RF. Port RF może być zatem podłączony wprost do naszego odbiornika.

Dioda D1 oraz bezpiecznik B1 zabezpieczają urządzenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania.

Wartości napięcia oraz prądu jakie może przenieść trójnik zależna jest od zastosowanych wartości elementów.